ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 11:54
Εμφανίσεις: 1019

"Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ 1, 2, 3 (MIS 520707, 485613, 485614)"