Σάββατο, 02 Δεκεμβρίου 2023
Το Σχολείο Μας
 
blogs

etetarti

paramithenio

e-ekti

st-taxi

          

e-triti-taxi

lamprini-stasinou

 

image1

 image2

 image3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτικό Σενάριο Στ'1 τάξης

Τίτλος: ¨Επαγγέλματα και ..... άρωμα γυναίκας¨

Δημιουργός: Μπένος Στυλιανός

 

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα,

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά και Τ.Π.Ε.

 

Τάξη στην οποία απευθύνεται:  Στ΄ (9 κορίτσια ? 9 αγόρια)

Σχολική μονάδα: 39ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα:

Το σενάριο αυτό είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας της Γλώσσας της Στ΄ τάξης (13η ενότητα: «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα») και των Μαθηματικών (3η θεματική ενότητα: Κεφ. 3.40 «Εκτιμώ το ποσοστό») και οι στόχοι που τίθενται καλύπτουν πλήρως τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα.

[« ?.ο μαθητής/τρια ακροάται, διατυπώνει ερωτήματα, απαντάει, εξηγεί και επιχειρηματολογεί με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση....., αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται, συμμετέχει σε συζητήσεις......, διαμορφώνει βαθμιαία θετική, αλλά και κριτική στάση απέναντι στο βιβλίο......, διακρίνει σχέσεις μεταξύ των προθέσεων του γράφοντος και της γλωσσικής μορφής, προβληματίζεται σε περιπτώσεις φραστικών επολογών και διατύπωσης ......, αντιλαμβάνεται το ρόλο του γλωσσικού και του εξωγλωσσικού περιβάλλοντος στον προσδιορισμό της σημασίας των λέξεων...»].

 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:

 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών/τριών σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Απαιτείται ο κατάλληλος αριθμός Η/Υ και βιντεοπροβολέας (διαθέσιμοι 10 Η/Υ και Data Projector).

H δραστηριότητα θα διεξαχθεί στην αίθουσα Πληροφορικής και στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος. Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Γενικής χρήσης: Επεξεργαστής κειμένου(Word), Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (Wikipedia - Livepedia), Φυλλομετρητής (Internet Explorer), Mηχανή αναζήτησης (Google), Λογισμικό παρουσίασης (Power Point).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

α. Παιδαγωγικοί:

 

 •         Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.
 •         Να συμμετέχουν αυτενεργώντας και να συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας αναπτύσσοντας δεξιότητες λήψης απόφασης.
 •         Να ενθαρρύνεται η προσωπική τους επίγνωση κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης με αναστοχαστικές, γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες.
 •         Να προάγεται η αλληλεπίδραση τους,  όχι μόνο με το υπολογιστικό περιβάλλον αλλά και με τις/τους συμμαθήτριές/τές τους και το δάσκαλο (κοινωνική αλληλεπίδραση).
 •         Να αποκτήσουν ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων.
 •         Να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένες πληροφορίες.

β. Μαθησιακοί:

 

     (1ης Έμφυλης Δραστηριότητας - ¨Ημέρα γυναικών: 8 Μαρτίου¨)

 

 •         Να σχολιαστούν η ιδιαιτερότητα των πολιτικών διεκδικήσεων των γυναικών και ο λόγος της καθιέρωσης της «Ημέρας της Γυναίκας», να κατανοήσουν οι μαθήτριες και οι μαθητές ότι η καθιέρωσή της σχετίζεται με τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και λοιπές διεκδικήσεις των γυναικών, είναι λοιπόν μια μέρα μνήμης και διεκδίκησης.
 •         Να συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες των στερεοτύπων φύλου στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα και ειδικότερα στην υποδεέστερη θέση των γυναικών στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης, της οικογένειας και της κοινωνίας.

(2ης Έμφυλης Δραστηριότητας - ¨Ο κόσμος της εργασίας¨)

 •         Να γίνει κατανοητό πώς διαμορφώνουν τα παιδιά στο μυαλό τους την εικόνα για τον κόσμο της εργασίας, για την αγορά επαγγέλματος.

  (3ης Έμφυλης Δραστηριότητας - ¨Οι επαγγελματικές επιλογές¨)

 •         Να διερευνηθούν οι επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών σε συνδυασμό με τις αιτίες που τους οδηγούν, σύμφωνα με τη δική τους άποψη, στις επιλογές αυτές.
 •         Να συνειδητοποιήσουν ότι κανένα επάγγελμα δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά ανδρικό ή γυναικείο κι ότι η επιλογή του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.
 •         Να κατανοήσουν ότι η επιλογή του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται με κριτήριο αν αυτό έχει σχέση με τις επιθυμίες, τις δυνατότητες, τα σχέδιά τους για το μέλλον και όχι σύμφωνα με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το τι ¨αρμόζει¨ στο φύλο τους.

(4ης Έμφυλης Δραστηριότητα - ¨Οι γυναίκες δεν μπορούν¨)

 •         Να καταρρίψουν οι μαθήτριες/τές κάποιους μύθους και προκαταλήψεις για τη γυναίκα και την εργασία ώστε να ενεργοποιηθούν όλες και όλοι να εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, αρχές, επιθυμίες και συμπεριφορές διαφορετικές απ? αυτές που εμφανίζονται ως ¨κυρίαρχες¨ για το φύλο τους.
 •         Να κατανοήσουν τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα οι γυναίκες και οι άνδρες, ως εργαζόμενες/οι, ως σύζυγοι και ως γονείς.

     (5ης Έμφυλης Δραστηριότητας - ¨Επιστήμη με άρωμα γυναίκας)

 •         Να γνωρίσουν εκπροσώπους από το γυναικείο φύλο σε τομείς της επιστήμης που στο παρελθόν μονοπωλούσαν οι άντρες, λόγω κοινωνικών συνθηκών.
 •         Να εξοικειωθούν με τη χρησιμοποίηση χαρακτηρισμών για γυναικείες προσωπικότητες που συνήθως αναφέρονται σε ανδρικές ικανότητες όπως τολμηρή, ευφυής, αξιοθαύμαστη, δυναμική κ.ά.

γ. Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε και των Μαθηματικών:

 

 •         Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των παραπάνω λογισμικών, να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 •         Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς εργάζονται με τα συγκεκριμένα λογισμικά (Επεξεργαστή κειμένου ? Word, Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ? Wikipedia, Φυλλομετρητή ? Internet Explorer, Μηχανή Αναζήτησης ? Google και Λογισμικό παρουσίασης ? Power Point).
 •         Nα παρέχονται στους/στις μαθητές/ήτριες νέες και αυθεντικές εμπειρίες σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και να υποστηρίξουν διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις.
 •          Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών και εμπέδωσης της γνώσης και ισότιμα κορίτσια και αγόρια να εμπλακούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 •          Να αξιοποιούνται πολλαπλές και ταυτόχρονες μορφές αναπαράστασης της πραγματικότητας.
 •          Να κατανοήσει ότι ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος του ποσού αυτού.
 •          Να μετατρέπει τα κλάσματα σε ισοδύναμα με παρονομαστή το 100.
 •          Να αντιλαμβάνεται το σύνολο ως το 100% και να εκτιμά το ποσοστό.

 

Εκτιμώμενη διάρκεια:  7 διδακτικές ώρες

 

 

Διδακτική προσέγγιση:

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές/ήτριες με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση. Επέλεξα τη συνεργατική διερεύνηση επειδή είναι προσέγγιση που βασίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις και υπηρετεί τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) Αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της γνωστικής διαδικασίας.

β) Η μάθηση στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης λογίζεται ως μετασχηματισμός της συμμετοχής σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες.

γ) Η γλώσσα και η λεκτική αλληλεπίδραση έχουν σημαίνουσα θέση και καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό και οικειοποίηση της γνώσης.

δ) Η μαθησιακή διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική όταν λαμβάνει υπόψη της και αξιοποιεί τις άτυπες στρατηγικές των παιδιών.

    Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, συνεργάζονται, ανταλλάσουν απόψεις οικειοποιούμενα, σταδιακά το καθένα με τον τρόπο του, έννοιες και ικανότητες που εμπλέκονται στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Ο δάσκαλος έχει καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Καθοδηγεί με τέτοιο τρόπο τη διαδικασία ώστε να αναδεικνύονται οι άτυπες στρατηγικές των παιδιών, οι προϋπάρχουσες απόψεις τους, προκαλεί την αποτελεσματική συζήτηση και την αλληλεπίδραση στις ομάδες και στην ολομέλεια, παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες και γενικότερα ενεργεί κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται ο επιθυμητός προσανατολισμός συνεργατικής διερεύνησης.

 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ:

 

     Το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο εμπλέκονται όλες οι αισθήσεις και αναπτύσσεται η επικοινωνία δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οικοδόμησης της γνώσης. Στη δημιουργία του περιβάλλοντος αυτού συμβάλλουν, εκτός των συμβατικών μέσων και οι νέες τεχνολογίες. Έτσι, η χρήση ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί αφενός να διευρύνει τα όρια μιας αναπαράστασης και αφετέρου να δώσει τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης μιας έννοιας με την ταυτόχρονη εξέλιξη (σε διαφορετικά πλαίσια) ενός φαινομένου ή γεγονότος. Κατ? αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η δημιουργία όσο και η διατήρηση ερευνητικού κλίματος.

Θεωρητικό πλαίσιο για την υλοποίηση των Έμφυλων Δραστηριοτήτων

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ότι ανέκαθεν ενθάρρυνε τα στερεότυπα που σχετίζονται με τους ρόλους των δύο φύλων. Από τις διάφορες μελέτες διαπιστώθηκε ότι η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των νέων. Οι στερεότυπες αντιλήψεις για τα ¨κατάλληλα¨, ανάλογα με το φύλο, επαγγέλματα αρχίζουν να υφίστανται από την παιδική ηλικία, και για πολλά άτομα, παραμένουν και επηρεάζουν την καριέρα τους για όλη τους τη ζωή. Σχετικές έρευνες σε παιδιά ηλικίας 3-6 χρόνων έδειξαν ότι τα αγόρια έχουν πιο ισχυρά στερεότυπα από τα κορίτσια, αλλά τα κορίτσια συμβιβάζονται ευκολότερα στον στερεότυπο τρόπο σκέψης.

Η διεθνής βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση αναπαράγοντας και καλλιεργώντας στερεότυπα για τον καταμερισμό της εργασίας κατά φύλο, καθώς βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας συνεχίζει να είναι η έντονη τάση για κάθετη και οριζόντια διάκριση των φύλων, με τις γυναίκες να συμμετέχουν στη μη προνομιούχο ομάδα. Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελμα που ονειρεύονται κορίτσια και αγόρια. Έχοντας μια στερεότυπη εικόνα για τον κόσμο της εργασίας, οι μαθήτριες εντοπίζουν το ενδιαφέρον τους σε ελάχιστα ¨γυναικεία¨ επαγγέλματα. Η πληροφόρηση και ενημέρωσή τους, για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, ασφαλώς θα διευρύνει τις επιλογές τους.

Σε όλα τα πανεπιστημιακά επίπεδα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις επιστήμες, παρόλο που η ισορροπία των φύλων αποτελεί τον κανόνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της Unesco, ούτε μία στους τρεις ερευνητές σήμερα παγκοσμίως δεν είναι γυναίκα κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα επιβλαβή στερεότυπα. Το ποσοστό των γυναικών επιστημόνων αυξήθηκε κατά μόλις 12% την τελευταία δεκαετία.

v Η Αυστραλή καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Μπλάκμπερν (βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2009) δήλωσε ότι όταν ήταν φοιτήτρια δεχόταν την ερώτηση: «γιατί ένα καλό κορίτσι σαν εσένα να ασχολείται με την επιστήμη;» και ότι «στο σπίτι υπήρχε η άποψη ότι δεν ήταν και τόσο αποδεκτό οι γυναίκες να επιδιώκουν μια επιστημονική καριέρα».

v Η Κορεάτισσα καθηγήτρια Β. Νάρι Κιμ (βραβείο Unesco Βιολογίας για την Ασία) δήλωσε:

«Παρόλο που πολλά έχουν αλλάξει, η νομοθεσία όχι μόνο στην Κορέα αλλά και παγκοσμίως, δεν ευνοεί τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν και επιστήμη και ...παιδιά».

    Είναι ανάγκη, λοιπόν, η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοποίησης να παρέχει εναλλακτικούς λόγους για την ισότητα των φύλων, που δεν θα ιεραρχούν τις έννοιες του «ανδρικού» και του ¨γυναικείου», αλλά θα ευαισθητοποιούν τα παιδιά με σκοπό την αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων που δημιουργούν στερεοτυπικές συμπεριφορές φύλου.

Έναυσμα για την πραγματοποίηση του παρόντος σεναρίου αποτέλεσε η ενότητα 13 του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού με τίτλο: «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» και ειδικότερα η υποενότητα «Επιστήμη με άρωμα γυναίκας», συνεπικουρούμενη από το Κεφ. 3.40 του βιβλίου των Μαθηματικών με τίτλο: «Εκτιμώ το ποσοστό».

Ενώ οι άντρες παρουσιάζονται σε μια ποικιλία επαγγελματικών ρόλων, η εικόνα της εργαζόμενης γυναίκας, όταν υπάρχει, περιορίζεται κυρίως σε λίγα και παραδοσιακά ¨γυναικεία¨ επαγγέλματα, κυρίως στον τομέα της φροντίδας και της προσφοράς υπηρεσιών. Οι γυναίκες δεν εμφανίζονται στον χώρο εργασίας τους και δεν παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ανταποκρινόμενες στους πολλαπλούς ρόλους της μητέρας ? συζύγου ? εργαζόμενης.

     Υπάρχουν ολόκληρα κείμενα στο βιβλίο της Γλώσσας της Στ΄ τάξης που αφιερώνονται σε ¨αντρικά¨ επαγγέλματα, όπως: «Το μηχάνημα» (Ο Γιάννης ο καφετζής είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, Β.Μ., τεύχος 2ο σελ. 54-55),

«Οι χτίστες» (ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ, Β.Μ., τεύχος 3ο σελ. 7) και «Επαγγέλματα με προοπτική» (Β.Μ., τεύχος 3ο σελ. 22).

Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας φύλο επηρεάζει τον τομέα της επαγγελματικής ζωής, ώστε να μπορούν να κάνουν επαγγελματικές και προσωπικές επιλογές, απαλλαγμένες από τους στερεοτυπικούς περιορισμούς του φύλου τους.

 

 

Διδακτική πορεία/στάδια:

1η Έμφυλη Δραστηριότητα (¨Ημέρα γυναικών: 8 Μαρτίου¨)

Διάρκεια: 1η διδακτική ώρα ? Ευέλικτη Ζώνη

Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής

Τρίτη 8 Μαρτίου: Στην αίθουσα Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προετοιμασία της τάξης σχετικά με το θέμα που επρόκειτο να συζητηθεί, μοιράστηκε στα παιδιά Φύλλο εργασίας και στη συνέχεια προβλήθηκε σε Power Point αφιέρωμα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας για την «Ημέρα της Γυναίκας».

     Αφού διαβάστηκε το Φύλλο εργασίας και δόθηκαν σχετικές νοηματικές διευκρινήσεις, ακολούθησε συζήτηση η οποία περιστράφηκε γύρω από τα εξής ερωτήματα:

 • Γιατί χρειάστηκε οι γυναίκες ν? αγωνιστούν για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους;
 • Ποια από τα δικαιώματα έχουν σήμερα κατοχυρωθεί (δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν ? εκλέγεσθαι, εργασίας, ίσης αμοιβής, εκπαίδευσης);
 • Χρειάζεται σήμερα να συζητάμε για θέματα ισότητας ή θεωρείτε πως το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί;

     Τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών κατακτήθηκαν μετά από πολυετείς αγώνες των εργαζομένων γυναικών σε Αμερική και Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως ακόμα και σήμερα διαπιστώνεται πως υπάρχουν διαφορές στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών, που στην Ε.Ε. είναι 16% μικρότεροι. Το ζήτημα της ισότητας αφορά και στα ίδια μια και αποτελούν την επόμενη γενιά των αγωνιστών/τριών, που οφείλουν να φτιάξουν ένα νέο κόσμο χωρίς αδικία και εκμετάλλευση. Αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι ούτε το φύλο ούτε το χρώμα ούτε και η φυλή, που κάνουν τους ανθρώπους αντιπάλους.

 2η Έμφυλη Δραστηριότητα   (¨Ο κόσμος της εργασίας¨)

Διάρκεια: 2η διδακτική ώρα - Γλώσσα

Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής

    Τετάρτη 9 Μαρτίου: Μοιράστηκε στους/στις μαθητές/ήτριες Φύλλο Εργασίας με τίτλο: «Ο κόσμος της εργασίας» και το ζητούμενο ήταν να γράψουν, χωρίς να πολυσκεφθούν, δέκα επαγγέλματα.

    [Ο L. Chisholm θεωρεί ότι σ? αυτές τις λίστες αντανακλάται η αντίληψη των παιδιών για την αγορά εργασίας και ¨καθρεφτίζονται¨ με σαφήνεια οι επιδράσεις διαφόρων παραγόντων, όπως του φύλου και της κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, στη διαμόρφωση της αντίληψης αυτής. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι ¨λίστες¨των παιδιών είναι έντονα επηρεασμένες απ? τα επαγγέλματα των γονιών τους και τον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η αγορά εργασίας της περιοχής όπου ζουν.]

   Μόλις τα παιδιά τελείωσαν, καταγράψαμε στον Η/Υ χωριστά τα επαγγέλματα που σημείωσαν τα κορίτσια και τα αγόρια. Φτιάξαμε έτσι στο Word μια λίστα με τα επαγγέλματα που συναντήσαμε πιο πολλές φορές και υπολογίσαμε το ποσοστό επί τοις % της συχνότητας με την οποία συναντώνται τα επαγγέλματα. Έτσι προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:

Κορίτσια

Ποσοστό

Αγόρια

Ποσοστό

Δασκάλα

9/9 ? 100%

Γιατρός

8/9 ? 89%

Γιατρός

9/9 ? 100%

Δάσκαλος

7/9 ? 78%

Κομμώτρια

6/9 ? 67%

Ποδοσφαιριστής

6/9 ? 67%

Καθαρίστρια

6/9 ? 67%

Αστυνομικός

5/9 ? 56%

Ηθοποιός

6/9 ? 67%

Μπασκετμπωλίστας

4/9 ? 45%

Δικηγόρος

6/9 ? 67%

Σκουπιδιάρης

4/9 ? 45%

Γυμνάστρια

5/9 ? 56%

Ναυτικός

4/9 ? 45%

Τραγουδίστρια

4/9 ? 45%

Ηλεκτρολόγος

3/9 ? 34%

Στη συνέχεια (και μέχρι το τέλος της διδακτικής ώρας) ακολούθησε συζήτηση με βάση τα παρακάτω ερωτήματα:

 • Πώς διαμορφώθηκε η λίστα με τα δέκα πιο συχνά επαγγέλματα;
 • Υπάρχουν διαφορές στις λίστες των αγοριών και των κοριτσιών;
 • Αν ναι, πώς τις εξηγείτε;
 • Αν όχι, γιατί δεν υπάρχουν;

 

    Οι διαφορές στις επαγγελματικές επιλογές των δύο φύλων δεν θα είχαν καμία σημασία, αν δεν είχαν σημαντική επίδραση στην απασχόληση των γυναικών. Το γεγονός ότι τα κορίτσια επιλέγουν ειδικότητες σε κορεσμένους τομείς έχει αντίκτυπο και στην απασχόλησή τους, πλήττονται δηλαδή από υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Στις σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθούν οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των δύο φύλων με την προβολή διαφορετικών στερεότυπων, γεγονός που επηρεάζει τις επιλογές των κοριτσιών.

   Απαιτείται, λοιπόν, εφαρμογή ιδιαίτερων τεχνικών επαγγελματικού προσανατολισμού, ωστε να αντιμετωπιστεί από νωρίς στο σχολείο το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

      3η Έμφυλη Δραστηριότητα      (¨Οι επαγγελματικές επιλογές¨)

Διάρκεια: 3η διδακτική ώρα - Γλώσσα

Χώρος: Αίθουσα Πληροφορικής

   

   Τετάρτη 9 Μαρτίου: Ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας ζητήσαμε από τα παιδιά να μας αναφέρουν το επάγγελμα των γονιών τους και να μας πληροφορήσουν γι? αυτό (ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας τους, εάν εργάζονται πολλές ώρες, τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους κ.λ.π.).

    Από τις απαντήσεις τους και τη συζήτηση προέκυψαν συνοπτικά τα εξής στοιχεία:

Από τους 34 γονείς (υπάρχουν δύο αδελφές) εργάζονται οι 28 (ποσοστό 82,4%).

Από αυτούς/ές: οι 17 είναι ιδιωτικοί/ές υπάλληλοι (61%)

                          οι  6  είναι δημόσιοι/ες υπάλληλοι (21%)

                          οι  2  είναι στρατιωτικοί/αστυνομικοί  (7%) και

                          οι  3  είναι ελεύθεροι /ες επαγγελματίες  (11%)

    Κατόπιν μοιράστηκε στους/στις μαθητές/ήτριες Φύλλο Εργασίας με το εξής θέμα:

 «Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον; Γράψε παρακάτω τα τρία επαγγέλματα που προτιμάς και τους λόγους των επιλογών σου».

     Το Φύλλο Εργασίας συμπληρώθηκε χωρίς να δοθούν οδηγίες και διευκρινήσεις.

   Μόλις τα παιδιά τελείωσαν, φτιάξαμε στον Η/Υ πίνακα με τα επαγγέλματα που δήλωσαν τα κορίτσια και τα αγόρια. Δημιουργήθηκε έτσι μια λίστα με τα επαγγέλματα που συναντήσαμε πιο συχνά σε κάθε ομάδα και βάλαμε  ποσοστά συχνότητάς τους, καθώς και τον λόγο που τα προτίμησαν:

Κορίτσια

Ποσοστό

Αγόρια

Ποσοστό

Δασκάλα

(αγαπώ τα παιδιά)

9/9 ? 100%

Γιατρός

(για να βοηθώ τον κόσμο)

6/9 ? 67%

Δικηγόρος

(για να υπερασπίζομαι το δίκιο)

3/9 ? 34%

Μπασκετμπωλίστας

(μου αρέσει το μπάσκετ)

5/9 ? 56%

Μαγείρισσα

(μου αρέσει να μαγειρεύω)

 Κομμώτρια

(μου αρέσει να περιποιούμαι τα μαλλιά)

2/9 ? 23%

Ποδοσφαιριστής

(μου αρέσει το ποδόσφαιρο)

Δάσκαλος

(αγαπώ τα παιδιά)

4/9 ? 45%

   Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στην τάξη με βάση τα παρακάτω ερωτήματα:

 • Πώς διαμορφώθηκε η λίστα με τις πιο συχνές επιλογές σας;
 • Υπάρχουν διαφορές στις επιλογές κοριτσιών και αγοριών;
 • Αν ναι, πώς τις εξηγείτε;
 • Αν όχι, γιατί δεν υπάρχουν;

   Ένα σημείο στο οποίο διαφοροποιούνται τα δύο φύλα είναι, ότι τα μεν κορίτσια θέλουν ένα επάγγελμα που να τους ¨γεμίζει¨ και να τους ¨ενδιαφέρει¨, ενώ τα αγόρια δίνουν έμφαση στις οικονομικές απολαβές και την ασφάλεια που προσφέρει μια δουλειά. Είναι ενδιαφέρον στοιχείο η αποφασιστικότητα με την οποία δηλώνουν τα κορίτσια ότι επιλέγουν ένα επάγγελμα επειδή τους ¨αρέσει¨ κι αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι οι νέες γενιές γυναικών είναι έτοιμες να διαφοροποιήσουν και να προωθήσουν τις επαγγελματικές επιλογές τους προς νέες κατευθύνσεις.         

    Από τη συζήτηση επίσης προέκυψε, ότι σημαντική επίδραση στις επαγγελματικές επιλογές διαδραματίζει η οικογένεια.

   Επαληθεύτηκε μια υπόθεση της έρευνας, σύμφωνα με την οποία ο παράγοντας φύλο επέδρασε, αποκαλύπτοντας μια στερεότυπη εικόνα για τον κόσμο της εργασίας, αφού και τα κορίτσια κατέγραψαν στο αρσενικό γένος επαγγέλματα όπως: δάσκαλος, μάγειρας, γυμναστής κ.ά.

   Όσο και αν στις μέρες μας η τάση εξίσωσης των προοπτικών στον επαγγελματικό χώρο είναι έντονη και για τα δύο φύλα, αποτελεί ακόμα το φύλο μια σημαντική διάσταση, όσον αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών ως προς αυτό το ζήτημα.

     4η Έμφυλη Δραστηριότητα (¨Οι γυναίκες δεν μπορούν¨)

Διάρκεια: 4η διδακτική ώρα ? Ευέλικτη Ζώνη

Χώρος: Αίθουσα Πληροφορικής

     Τρίτη 15 Μαρτίου: Μοιράστηκε στους/στις μαθητές/ήτριες Φύλλο Εργασίας στο οποίο παρουσιάζονται μύθοι για τη γυναίκα και την εργασία. Ζητήσαμε από τα παιδιά να απαντήσουν εκθέτοντας στα επιχειρήματα τις απόψεις τους.

Κάνοντας στη συνέχεια αποκωδικοποίηση αυτών των απόψεων σε πίνακα στο Word, παρατηρήσαμε ότι ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τα προτεινόμενα επιχειρήματα της έρευνας. Συγκεκριμένα στους μύθους:

«Οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν βαριές δουλειές»,

«Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά. Οι άντρες δεν μπορούν να τα φροντίζουν σωστά» και

« Οι άντρες είναι πιο αξιόπιστοι εργαζόμενοι απ? ότι οι γυναίκες»

από τους/τις δεκαοκτώ μαθητές/ήτριες, δύο (ποσοστό 11%) επιχειρηματολόγησαν υπέρ αυτών των μύθων και δεκαέξι (ποσοστό 89%) κατά .

Στον μύθο:

«Στις γυναίκες δεν αρέσει να λερώνονται ή να δουλεύουν στο ύπαιθρο» τρεις (ποσοστό 17%) επιχειρηματολόγησαν υπέρ αυτού και δεκαπέντε (ποσοστό 83%) κατά.

Στους μύθους:

«Οι γυναίκες δουλεύουν για χαρτζιλίκι. Δεν τις ενδιαφέρει η καλή δουλειά και η επιμόρφωση» και

«Οι άντρες ενδιαφέρονται περισσότερο για την καριέρα τους απ? ότι οι γυναίκες»

και οι δεκαοκτώ μαθητές/ήτριες (ποσοστό 100%) επιχειρηματολόγησαν κατά αυτών των μύθων.

    Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται οι έμφυλες ανισότητες αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνονται. Αυτές οι ανισότητες είναι αποτέλεσμα κοινωνικών δομών και σχέσεων που διαποτίζονται από έμφυλα στερεότυπα και και προκαταλήψεις που απαντώνται ακόμη σε θεσμούς όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κ.λ.π.

Η επίτευξη μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, που εξασφαλίζει στις μαθήτριες και στους μαθητές ίσα δικαιώματα και που στηρίζεται στην ισότητα των φύλων και των ευκαιριών, διαμορφώνει ένα θετικό περιβάλλον ενήλικης ζωής όχι μόνο για τη σημερινή νέα γενιά, αλλά και για τις επερχόμενες γενεές.

5η Έμφυλη Δραστηριότητα (¨Επιστήμη με άρωμα γυναίκας¨)

Διάρκεια: 5η διδακτική ώρα - Γλώσσα

Χώρος: Αίθουσα τμήματος

    Τετάρτη 16 Μαρτίου: Με αφόρμηση τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν και σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι υπάρχουν στο βιβλίο της Γλώσσας ολόκληρα κείμενα που αφιερώνονται σε ¨αντρικά¨επαγγέλματα διαβάσαμε το μάθημα «Επιστήμη με άρωμα γυναίκας».

    Τα παιδιά συμφώνησαν, κάνοντας μια μικρή αναδρομή και σε  προηγούμενα μαθήματα, ότι η παρουσία επώνυμων αλλά και διάσημων γυναικών είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ ο κατάλογος από άνδρες ήρωες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, βασιλιάδες, φιλόσοφους και διανοούμενους είναι ιδιαίτερα μακρύς.

   Αφού διαβάστηκε το άρθρο και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις κατανόησης (άσκηση 1, σελ.16 Β.Μ.), δόθηκαν στα παιδιά οι παρακάτω διευθύνσεις, με την προτροπή να τις περιηγηθούν στο σπίτι, ώστε την επόμενη μέρα να κάνουμε στο σχολείο μια εργασία σε ομάδες, με σχετικό θέμα.

(Google: Βραβείο Νόμπελ ? Βικιπαίδεια και

Google: womeninscience.gr)

Πέμπτη 17 Μαρτίου

Διάρκεια: 6η & 7η  διδακτική ώρα - Γλώσσα

Χώρος: Αίθουσα Πληροφορικής

    Παρουσιάστηκαν στα παιδιά με τον προτζέκτορα δηλώσεις, (από την ιστοσελίδα womeninscience), βραβευμένων γυναικών από την Unesco για το έτος 2014, που διακρίθηκαν στις θετικές επιστήμες:

v  «Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, οι γυναίκες διαπιστώνουν συχνά ότι έχουν ένα  μοναδικό ταλέντο να κάνουν πολλά ταυτόχρονα εν μέσω χάους»

Laurie Glimcher (Καθηγήτρια Ανοσολογίας και Ιατρικής, Κοσμήτορας του Ιατρικού Κολλεγίου Weil Cornell της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α - Β. Αμερική)

v «Οι γυναίκες μπορεί να είναι καλές επιστήμονες και οι γυναίκες επιστήμονες μπορούν να είναι καλές μητέρες»

Cecilia Bouzat (Καθηγήτρια Βιοφυσικής, αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Βιοχημικής έρευνας του Πανεπιστημίου Bahva Blanca της Αργεντινής ? Λατινική Αμερική)

v «Πρέπει, εμείς οι γυναίκες, να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα σε πολλά και διάφορα θέματα και η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων είναι απολύτως αναγκαία για την πρόοδο της έρευνας. Περισσότερες γυναίκες σημαίνει περισσότερη διαφορετικότητα.»

Κayo Inaba (Kαθηγήτρια Ανοσολογίας και Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ισότητας των Φύλων και διευθύντρια του Κέντρου ερευνητριών του Πανεπιστημίου του Κιότο της Ιαπωνίας ? Ασία, Ειρηνικός)

v «Οι γυναίκες μπορούν να τα πάνε τουλάχιστον εξίσου καλά με τους άνδρες, αν όχι καλύτερα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, μέχρι πρόσφατα, δεν τους το είχε πει ποτέ κανείς!»

Brigitte Kieffer (Καθηγήτρια Νευροβιολογίας, διευθύντρια ερευνών Ινστιτούτου Γενετικής και Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Illkirch, Γαλλία ? Ευρώπη)

    Αφού συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν οι παραπάνω δηλώσεις, ζητήσαμε από την κάθε ομάδα να επιλέξει μία από τις  βραβευμένες γυναίκες (με βραβείο Νόμπελ ή βραβείο της Unesco), που υπάρχουν στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες, κάνοντας ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτήν. Ζητήθηκε να επικεντρωθούν στις σπουδές και στις διακρίσεις τους.

Βραβεία Νόμπελ:

   Μαρία Κιουρί (βραβείο Νόμπελ Φυσικής 1903 και Χημείας 1911)

   Μαρία Γκέπερτ-Μάγιερ (βραβείο Νόμπελ Φυσικής 1963)

   Ντόροθι Χότζκιν (βραβείο Νόμπελ Χημείας 1964)

   Ρίτα Λέβι Μονταλτσίνι (βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 1986)

   Φρανσουάζ Μπαρέ-Σινουσί (βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2008)

Βραβεία L?oreal-Unesco:

    Λίχαντ Αλ Γαζάλι ? Νάρι ΚιμΆντα Γιόναθ - Ελίζαμπεθ Μπλάκμπερν

    Ελληνίδες επιστήμονες (Φωστήρα Φλωρεντία, Μπονάνου Άλκηστις και Ξάνθου Γεωργία)

    Οι γυναίκες της επιστήμης 2016 (Hualan Chen, Quarraisha Abdool Karim, Andrea Gamarnik, Emmanuelle Charpentier και Jennifer Dunda)

Απολογισμός ? Συμπεράσματα ? Προτάσεις

     Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο μεταφέροντας αντιλήψεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις που κυριαρχούν στο ευρύτερο περιβάλλον και από αυτό το φορτίο δεν είναι εύκολο να απαλλαγούν.

     Οι έμφυλες δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ανταποκρίθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στο νοητικό επίπεδο ωριμότητας της μαθητικής μας ομάδας, έδωσαν την ευκαιρία για εκτενείς συζητήσεις θεμάτων σχετικών με τα κοινωνικά στερεότυπα (τα οποία σχετίζονται συνήθως με το φύλο) και προτάθηκαν τρόποι ώστε να τα αντιμετωπίσουν και σταδιακά να τα ξεπεράσουν. Σύμφωνα με την άποψη των παιδιών, ήταν ενδιαφέρουσες, σε μεγάλο βαθμό διασκεδαστικές και η ομαδική συνεργασία ήταν απρόσκοπτη και αποδοτική. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των εργασιών χρησιμοποιήθηκε μη σεξιστική γλώσσα και υπήρξε έντονη συναισθηματική κινητοποίηση, μεγάλη συμμετοχή και αρκετός προβληματισμός. Το παιδαγωγικό κλίμα ενέπνεε ασφάλεια και ενθάρρυνση ώστε να εκφραστούν όλες οι απόψεις μέσα σε περιβάλλον αλληλοσεβασμού.

    Οι δράσεις ήταν επαρκείς για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν και επεκτάθηκαν κυρίως στον συναισθηματικό τομέα και στον τομέα των αξιών (υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών, οπως ισότητα, αλληλοσεβασμός, ανεκτικότητα, αλληλεγγύη κ.ά.) και λιγότερο στον γνωστικό τομέα (διεύρυνση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, κ.λ.π.)

 Προτάσεις  που προέκυψαν από την υλοποίηση του διδακτικού αυτού σεναρίου ήταν:

 • Αλλαγή των στερεοτύπων σε σχέση με τον ρόλο των γυναικών κατά τη διαδικασία του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ανάπτυξη περισσότερων υποστηρικτικών δομών, όπως υποδομών φύλαξης παιδιών.
 • Καταπολέμηση του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων με βάση το φύλο.
 • Αύξηση ποσοστού συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας.
 • Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στη δια βίου μάθηση και την κοινωνία της πληροφορίας.
 • Επαναπροσδιορισμός της αξίας των ¨γυναικείων¨ επαγγελμάτων.
 • Βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων για τη μερική απασχόληση, τις άτυπες και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που συνήθως αφορούν τις γυναίκες.

   Όμως, η πιο σημαντική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων είναι η θετική αξιολόγηση της οικογενειακής ζωής, της φροντίδας των μελών της και της δράσης στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού, ώστε πολίτης να θεωρείται όχι μόνο όποιος ασχολείται με τα κοινά, αλλά και όποιος ασχολείται με τα ιδιωτικά πράγματα και, κατά συνέπεια, οι πολίτες άνδρες και γυναίκες, να είναι σε θέση να διεκδικούν ταυτόχρονα το δικαίωμα στην ιδιωτική ή δημόσια σφαίρα, ανεξάρτητα από το φύλο τους. (Marshall 1995).

   

Στατιστικά Ιστοσελίδας
Σήμερα 220
Χθες860
Τη βδομάδα 3708
Προηγούμενη βδομάδα 3307
Το μήνα 1080
Προηγούμενο μήνα 24927
Σύνολο 930954
Σύνολο Χρηστών8
Χρήστες 0
Επισκέπτες 8
Σύνδεση

Ανακοινώσεις Σχολείου
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις