Σύλλογοι Μαθητών

Δυναμολόγιο Μαθητών

 

ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑΞΗ/ΤΜ.

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΥ  /  ΑΓ/    ΚΟ

ΤΑΞΗ/ΤΜ.

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΥ   /   ΑΓ  /   ΚΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α1

19

13

6

Α2

20

13

7

ΤΜΗΜΑ 1

23

 

Β1

21

12

9

Β2

20

13

7

ΤΜΗΜΑ 2

13

Γ1

20

10

10

Γ2

19

11

8

ΤΜΗΜΑ 3

 

Δ1

18

10

8

Δ2

         

Ε1

18

9

9

Ε2

18

9

9

   

ΣΤ1

19

9

10

ΣΤ2

19

9

10

   

ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ**

     

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ**

12

   

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ**

     

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ**

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντική Ομάδα

Ονοματεπώνυμο