Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας υπάρχουν τα εξής τμήματα: